Projectem
esdeveniments
locals en un món
global per mitjà
de la televisió
a internet,
la televisió IP.

} Tots els vídeos de la Patum dels anys 2008, 2009 i 2010 al Canal Patum [Anar-hi].