Valoracions globals dels usuaris
Valoració global:
10
Fins ara hem tingut 1 valoracions.
Valoració d'aspectes concrets:
Entorn
10
Atmosfera
10
Singularitat
10
Diversió
0
Serveis
10
Activitats
10
Varietat
10
Instal.lacions
0
Tracte
0
Accés
10
Recomanat per:
Gent jove
25%
Parelles
25%
Famílies
25%
Gent gran
25%
Viatge de negocis
0%
 
Últims Comentaris
Per: Andreu Corbera
06-10-2008
 
Valoració global:
10
 
 
 
1
 
Afegir comentari
Has estat aquí?
Nova Terra
Adreça: c/ Cabanya,27
Població: Celr√†
Telèfon: Esp.+
Mail:
Web: http://www.novaterra.com.es
GPS. Latitud: -6.41951954596061
GPS. Longitud: -76.3935613632202
 

Descripció
NOVA TERRA
 
SAN PEDRO DE CUMBAZA ( PERÚ )
 
Última actualització : 1/ juliol /10

IDIOMA: Català - Castellano

 

•  ¿Què és la NovaTerra?

Un somni d’Amor, Unió, Evolució……….

Un racó de Paradís, un espai on poder realitzar aquest nou Ésser Humà que ja està despertant en el nostre interior.

Un lloc en plena selva amazònica, on la Mare Terra està esperant aquesta nova visió, aquest nou sentiment, aquesta nova acció per, entre tot@s, fer realitat aquest Nou Món que ja és present en els nostres cors.

  On és?

Està situada a mitja hora, a peu, del poble de San Pedro de Cumbaza, a 10 km. de Tarapoto, a la regió de San Martín, Perú.
El terreny el forman valls i muntanyes (veure secció geolocalització).

Gràcies al seu enclavament compta amb dos rius, el Cumbaza i el Cachiyacu, com a límit natural del espai, i el creuant dues “quebradas” amb aigua tot l’any.

    Ara

Un espai, en el qual una part es dedica a cultiu variat: plàtans, cacau, fruiters, hortalisses, verdures, etc., amb la finalitat de ser productiu i auto suficient, y un altra part on s’està construint un poblat per poder viure-hi, temporal o permanentment*, i poder compartir aquest anhel per un Nou Món, des d’una intenció sincera i valenta, i de respecte a tot@s i a tota forma de vida.    “ Tot està per fer, per crear “.

Actualment disposa de tres tambos (cabanyes) ja acabats, dels deu previstos, amb bany propi, i  una cuina general (veure croquis a secció imatges)
Tot amb el màxim respecte a la natura. Vine i conèixe-ho !!!

  La NovaTerra

Un dels principis en que està concebuda i creada es el de treballar per i promoure al bé comú i la col·lectivitat.

En coherència  amb aquest principi, la NovaTerra té com objectiu vers els habitants de San Pedro, gestionar, informar i donar suport en temes de sanitat, higiène i nutrició, així com portar a terme diversos tallers dirigits als nens i nenes del poble, com ara ceràmica (creativitat, estris……), pintura, tints naturals de l'entorn, etc……festes infantils (jocs, pallasos, etc…), obres de teatre…., i tot allò que pugui contribuir al desemvolupament Humà.

Té l’oportunitat i també la necessitat de contribuir en la millora de les condicions econòmiques de persones amb pocs recursos i de famílies senceres sovint sense feina, generant alguns llocs de treball i facilitant i/o compartint productes cultivats, plàtan, papaia….

    Qui?

Fins ara la NovaTerra se sosté, creada (amb l’ajut dels jornalers) i la finança una sola persona, qui ho escriu, i per tant, està condicionada pel que fa al ritme i creixement als recursos disponibles.   

NovaTerra està oberta, necessita i agraeïx col·laboració, tant econòmica (donacions, aportacions solidàries, etc.), com de voluntariat, assessorament, idees, participació en el projecte, ganes de conèixer la selva i molta il·lusió.

   Com?

Si de dins ho sents, pots posar-te en contacte amb els correus i telèfon:
andreucorb@gmail.com /  

Perú, mòbil  

Si de dins ho sents, i vols fer alguna aportació o donació, aquest és el compte, Triodos Bank (banca ètica): , a nom NovaTerra

 

Si de dins ho sents, pots fer contribucions mensuals, com una quota, adaptant-t’ho a les teves possibilitats.

De totes les maneres se’t mantindrà informat periòdicament de l’evolució i tasques que es portin a terme.

    Agraïment

A la Vida, per saber-me viu, per la sincronía dels fets i els molts detalls “caiguts del cel”.

A la Mare Terra, per l’amorosa acollida i la fertilitat amb  que ens regala.

Als meus pares i familia i amics i amigues, per l’ànim i recolzament rebut des del primer moment.

Als qui ja heu visitat NovaTerra.

A tu, que estàs llegint aquesta pàgina, per l’atenció i el temps dedicat.

Al cor, per bategar aquesta il·lusió, sense ell res d’això fora posible.

Gràcies !!
                      

 Enllaç

 

Si entras en el següent enllaç accediràs a l’entrevista relitzada per la revista “ Karma digital “ sobre la Nova Terra :

 http://www.libreriakarma.com/MAGAZINE.aspx?Pag=MAGAZINE/ENTREVISTAS/091209corbera.htm

 

 

 

 

                                    OMRÀidioma: castellano

  Última actualización: 1/ julio/10

·        ­¿Qué és NovaTerra?

 

Un Sueño de Amor, Unión, Evolución………….

 

Un rincón de Paraíso, un espacio donde poder realizar éste nuevo Ser Humano que está despertando en nuestro interior.

 

Un lugar en plena selva amazónica, donde la Madre Tierra está esperando ésa nueva visión, ése nuevo sentimiento, ésa nueva acción para, entre tod@s, hacer realidad éste nuevo mundo que ya está presente en nuestros corazones.

 

¿Dónde está?

 

Está situado a media hora de camino, a pie, del pueblo de San Pedro de Cumbaza, a 10 km. de Tarapoto, en la región de San Martín, Perú.

El terreno es valles y montañas (ver sección geolocalización).

 

Gracias a su ubicación, cuenta con dos ríos, el Cumbaza y el Cachiyacu como límite natural del espacio, además de ser cruzado por dos quebradas con agua todo el año.

 

Ahora

 

Un espacio, en el cual una parte se dedica a cultivos variados, plátano, cacao, frutales, hortalizas, verduras,  etc., con el fin de ser productivo y autosuficiente, y otra en el que se está construyendo una aldea donde poder vivir, temporal o permanente**, y compartir ése anhelo por un Nuevo Mundo, desde una intención sincera y valiente, y el respeto a tod@s y toda forma de vida. "Todo está por hacer, por crear".

 

Actualmente dispone de tres tambos (cabañas) ya terminados de los diez previstos, con baño propio, y  una cocina general (ver plano en sección fotos). Todo en el máximo respeto a la naturaleza.

 

La NovaTerra

 

Está concebida y creada en el principio, entre otros, de trabajar por y promover el bien común/colectivo.

En coherencia con éste principio, Nova Terra tiene como objetivo hacia los habitantes de San Pedro la gestión, información y apoyo en temas de sanidad, higiene y nutrición, así como distintos talleres dirigidos a los niños y niñas del pueblo, tales como cerámica (objetos creativos, utensilios….), pintura, tintes naturales del lugar, etc……..fiestas infantiles (juegos, etc…), obras de teatro…, y todo aquello que pueda contribuir al desarrollo Humano.

 

Tiene la oportunidad y también necesidad de contribuir a mejorar las condiciones económicas de personas con escasos recursos y familias enteras a menudo sin trabajo, generando algunos puestos de trabajo y facilitando y/o compartiendo productos cultivados, plátano, papaya…..

 

¿Quién?

 

Hasta el momento la NovaTerra está siendo sostenida, creada (con la ayuda de los jornaleros/as) y financiada por una sola persona, quien escribe, y por lo tanto, condicionada en el ritmo y crecimiento a los recursos económicos disponibles.

 

NovaTerra está abierta, necesita y agradece colaboración, tanto económica (donaciones, aportaciones solidarias, etc), como voluntariado, asesoramiento, ideas, participar en el proyecto, ganas de conocer la selva y mucha ilusión.

 

¿Cómo?

 

Si desde tu interior lo sientes, puedes ponerte en contacto a través de los correos y teléfono siguientes :     Perú, celular-móvil:

 

Si desde desde tu interior lo sientes y deseas hacer alguna aportación económica, éste és el nº de cuenta: Triodos Bank (banca ética), a nombre de NovaTerra

 

Si desde tu interior lo sientes, puedes hacer contribuciones mensuales, adaptándolo a tus posibilidades.

 

En cualquiera de las formas se te mantendrá informado periódicamente de la evolución y tareas que se están llevando a cabo.

 

Agradecimiento

 

A la Vida, por saberme vivo, por la sincronicidad en los sucesos y los múltiples detalles “caídos del cielo”.

 

A la Madre Tierra, por la amorosa acogida del proyecto y la fertilidad con que nos regala.

 

A mi familia y amigos/as, por el ánimo y apoyo recibidos desde el primer momento.

 

A los que ya habéis visitado NovaTerra.

 

A ti, que estás leyendo ésta página, por la atención y el tiempo dedicados.

 

Al corazón, por latir con ésta ilusión, sin él nada de todo esto sería posible.

 

Gracias !!!  

                                 OMRÁ

                                                       

                                                         

 Enlace

Si pinchas en el siguiente enlace accederás a la entrevista realizada para la revista “ Karma digital ” sobre la Nova Terra :

http://www.libreriakarma.com/MAGAZINE.aspx?Pag=MAGAZINE/ENTREVISTAS/091209corbera.htm

INICIO IDIOMA: Català - Castellano