Onsortir
 
 
 
 
Comarques   
Municipis   

Tot el territori > Atles virtual > Els ibers i talaiots

AFEGEIX UN NOU PUNT D'INTERÈS
 
 
Poblat ibèric de Tivissa
Per: zioljda
 
 • Actualment 93/5 estrelles.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 Votacions: 7

El poblat del Castellet de Banyoles, està situat dalt d'un turonet sobre el riu Ebre, amb una gran vista panoràmica del riu, les seves riberes i les muntanyes dels ports. Al poblat s'hi pot accedir per una pista en bon estat. Te diverses àrees excavades: l’entrada amb dues torres pentagonals i altres elements defensius i una zona d'habitatges. Disposa de plafons informatius per tal de poder gaudir de la visita.

 
Naveta des Tudons
Per: martolive
 
 • Actualment 105/5 estrelles.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 Votacions: 5

 

 
Una naveta és un tipus de monument funerari que només es troba a Menorca. Està construït amb tècnica ciclòpia, és a dir amb pedres de dimensió mitjancera encaixades sense l’ajuda de morter.
 
La forma, que recorda una nau invertida, és la que va proporcionar el nom de naveta al monument. L’entrada d’aquesta duu a un petit corredor que condueix a la cambra superior i a una segona porta que duu a la inferior. El pis intermedi i la coberta superior estan construïts amb grans lloses que actuen com a bigues.
 
La construcció era per a enterraments col·lectius, per la qual cosa durant les excavacions s’hi van trobar els cossos en desordre, tot i que acompanyats dels aixovars més personals amb què varen ser enterrats: joies, botons d’os, alguna arma... També s’hi van trobar olletes, vasos de ceràmica i un tap d’os decorat.
 
Durant molts anys, la naveta era coneguda només per la gent del poble i usada per a la ramedria. L’excavació i restauració posaren de manifest l’existència d’un dels monuments de més importància arueològica de Menorca, juntament amb Son Catlar.
 
Pla de Santa Bàrbara
Per: RGarcia
 
 • Actualment 88/5 estrelles.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 Votacions: 4

 

Era un poblat de la tribu dels cossetants situat a l’actual Montblanc. El poblat tenia una forma de radi. Estava format per petites cases adossades. Les cases tenien una base de pedra i la resta de l’estructura estava formada per tovot i elements vegetals.

 
Poblat ibèric d'Ullastret
Per: RGarcia
 
 • Actualment 65/5 estrelles.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 Votacions: 5

 

És el nucli urbà més gran d’aquesta cultura descobert fins ara al principat. Està situat en un petit turó des d’on es domina el paisatge de l’Empordà.

Estava defensat per una important muralla que en gran part encara es conserva. A l'interior s'hi poden observar restes d’habitatges, sitges per emmagatzemar blat, temples, cisternes,...

 
Poblat ibèric de Sant Antoni
Per: RGarcia
 
 • Actualment 83/5 estrelles.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 Votacions: 3

 

Aquest poblat ibèric de Calaceit ha estat declarat bé d’interès cultural. Va ser l’assentament més important del Matarranya i va estar habitat des del segle V aC fins aproximadament l’any 200 aC.